strpavsi u kofer snove i ambicije...

.

08.11.2015.

Toliko mi nedostaje da boli.

strpavsi u kofer snove i ambicije...